ภาพกิจกรรม

ค่ายจบปวส.ประจำปีการศึกษา 2561

ทางวิทยาลัยได้จัดค่ายจบระดับปวส. ณ สแตลลามารีสบ้านเพ จังหวัดระยอง
  • 17 มีนาคม 2562