ภาพกิจกรรม

ค่ายจบปวช.ประจำปีการศึกษา 2561

ทางวิทยาลัยได้จัดค่ายจบระดับปวช. ณ สแตลลามารีสบ้านเพ จังหวัดระยอง
  • 17 มีนาคม 2562