ภาพกิจกรรม

พิธีมาอบใบประกาศนียบัตร ระดับชั้นปวช.-ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561

ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ ได้เชิญพระคุณเจ้าพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี มาเป็นประธานในการรับมอบเกียรติบัตรพร้อมคณะกรรมการโรงเรียน
  • 25 มีนาคม 2562