ภาพกิจกรรม

ดูงานบริษัทยามาฮ่า มอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ศึกษาดูงานหมวดการตลาด งานบริษัทยามาฮ่า มอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เพื่อเสริมทักษะและประสบการ์ณในสาขาการตลาด
  • 20 ธันวาคม 2555