ภาพกิจกรรม

โครงการอบรม Photoshop Paint Splash

นักเรียนระดับชั้นปวช.3 ได้จัดอบรมโครงการนอกสถานที่ให้ โรงเรียนจั่นอนุสรณ์ สอนน้องระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  • 9 สิงหาคม 2560