ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมดับเพลิงและหนีไฟ

เทศบาลบ้านสวนจัดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟเพื่อในนักเรียนนักศึกษาได้รู้
  • 27 กรกฏาคม 2560