ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันไหว้ครู DBAC

DBAC จัดกิจกรรมพิธีวันไหว้ครู เป็นกิจกรรมหนึ่งที่วิทลัยการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้น ๆ ของปีการศึกษา สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย
  • 15 มิถุนายน 2560