ภาพกิจกรรม

DBAC เปิดเรียน ประจำภาคเรียน 2560

เปิดเรียนประจำภาคเรยีน 2560 โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยได้ทำพิธีบูชามิสซา กล่าวให้โอวาทและให้นักเรียนนักศึกษาตั้งใจเรียนตลอดปีการศึกษา
  • 18 พฤษภาคม 2560