ภาพกิจกรรม

Sport day 2016

ทางวิทยาลัยได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในเครือ รสจ. เพื่อสัมพันธไมตรีครูระหว่างโรงเรียนและวิทยาลัย
  • 8 เมษายน 2560