ภาพกิจกรรม

วันครู พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน

วันครู ครั้งที่ 61 ปีพ.ศ.2560 รางวัลครูดีครูเด่น วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ DBAC ได้รับรางวัลวันครูโดยมี ม.แจ๊ค อ.แจ๊ส อ.ดี้ อ.ติ๋ม ม.พิชิต
  • 16 มกราคม 2560