ภาพกิจกรรม

มอบรางวัลแข่งบอล

หมวดการตลาดและนักศึกษาที่ได้ทำโครงการจัดแข่งบอลในวิทยาลัยและได้มอบรางวัลให้ผู้ชนะเลิศต่างๆ
  • 15 กรกฏาคม 2559