ภาพกิจกรรม

เข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา วันสำคัญทางพุทธศาสนา ทางวิทยาลัยได้จัดพิธีวันเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงวันสำคัญทางศาสนา
  • 14 กรกฏาคม 2559