ภาพกิจกรรม

อบรมจิตวิญญาณครูคาทอลิก

DBAC ได้รับอบรมจิตวิญญาณครูคาทอลิก ที่โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา ชลบุรี เพื่อเสริมสร้างความเป็นครู
  • 18 มิถุนายน 2559