ภาพกิจกรรม

ทำบุญก่อนเปิดภาคเรียน

ม.ธาตรีได้นำนักเรียนนักศึกษา และคณะครูอาจารย์ทำบุญเพื่อให้นักเรียนได้ศิริมงคลและความสบายใจ
  • 24 พฤษภาคม 2559