ภาพกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเปรียบเสมือนเพิ่มความรักความสามัคคีในหมู่พี่น้อง และได้ทำความรู้จักในวันเปิดภาคเรียน
  • 17 พฤษภาคม 2559