ภาพกิจกรรม

วันไหว้ครู DBAC

วิทยาลัยได้ทำการจัดงานพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้น ๆ ของปีการศึกษา สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย
  • 16 มิถุนายน 2559