ภาพกิจกรรม

FLP ดูงาน Pattaya Park

หมวดภาษาต่างประเทศ นำโดยคณะจารย์ ได้นำนักเรียนนักศึกษา ดูงานที่ พัทยาปาร์ค
  • 10 ตุลาคม 2558