ภาพกิจกรรม

แนะแนวโรงเรียนจั่นอนุสรณ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ นำโดย อาจารย์เกวลิน ออกงานแนะแนวเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา ณ โรงเรียนจั่นอนุสรณ์ และนักเรียนระดับชั้น ปวช.2
  • 15 ธันวาคม 2558