ภาพกิจกรรม

การแข่งทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 30 กลุ่มภาคกลาง

DBAC ได้เข้าแข่งทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Access, VB2010 ,ประกวดสุนทรพจน์, และอื่นๆหลายรายการ
  • 26 มกราคม 2559