ภาพกิจกรรม

ร่วมฉลองวัดสัตหับ

วิทยาลัยได้ร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ แนะแนวกับทางวัด และจัดกิจกรรมร่วมกับหมวดภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ผู้มาร่วมงานได้ร่วมสนุกกัน
  • 10 ตุลาคม 2558