ภาพกิจกรรม

ดูงานสถานประกอบการ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด(มหาชน)

ดาราสมุทรบริหารธุรกิจ DBAC จัดนักศึกษาดูงานที่บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด(มหาชน) นำโดย อ.กุณฑลี ปานะเจริญ และ อ.สุวิมล ศรีจำนงค์
  • 7 ธันวาคม 2555