ภาพกิจกรรม

จัดโครงการจิตอาสา ฉลาดซื้อฉลาดใช้โรงเรียนบ้านชากนา

นักเรียน นักศึกษาหมวดวิชาการตลาด โรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ จัดโครงการจิตอาสา ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ บริจาคทุนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านชากนา อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
  • 18 ธันวาคม 2555