ภาพกิจกรรมสาขาการบัญชี

กิจกรรมดีกิจกรรมเด่น ต้องบัญชี

"นักบัญชี" ถือเป็นอาชีพหนึ่ง ที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะทาง และร่ำเรียนมาโดยตรง ทำงานในสายงานบัญชี จนมีประสบการณ์มากพอสมควร ผ่านความรับผิดชอบเป็นสมุห์บัญชี หรือผู้จัดการฝ่ายบัญชีมาก่อน จึงจะได้รับการยอมรับให้เป็น "นักบัญชี"
สัมมนาบุคลิกภาพนักบัญชี
21 ส.ค. 2557

นักเรียนจัดทำโครงการสัมมนาบคุลิกภาพนักบัญชี เพื่อให้ทราบถึง บุคลิกต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นโครงการที่ดีมากสำหรับหมวดบัญชี

Lorem ipsum dolor sit
October 28, 2014 / 0 Comments

Curabitur ut lorem id tellus malesuada tincidunt et eget purus. Cras molestie, velit quis viverra ultrices, tortor erat suscipit arcu.

Donec sit amet elementum libero
October 28, 2014 / 0 Comments

Curabitur ut lorem id tellus malesuada tincidunt et eget purus. Cras molestie, velit quis viverra ultrices, tortor erat suscipit arcu.

Lorem ipsum dolor sit
October 28, 2014 / 0 Comments

Curabitur ut lorem id tellus malesuada tincidunt et eget purus. Cras molestie, velit quis viverra ultrices, tortor erat suscipit arcu.

Donec sit amet elementum libero
October 28, 2014 / 0 Comments

Curabitur ut lorem id tellus malesuada tincidunt et eget purus. Cras molestie, velit quis viverra ultrices, tortor erat suscipit arcu.

Lorem ipsum dolor sit
October 28, 2014 / 0 Comments

Curabitur ut lorem id tellus malesuada tincidunt et eget purus. Cras molestie, velit quis viverra ultrices, tortor erat suscipit arcu.

Donec sit amet elementum libero
October 28, 2014 / 0 Comments

Curabitur ut lorem id tellus malesuada tincidunt et eget purus. Cras molestie, velit quis viverra ultrices, tortor erat suscipit arcu.

Lorem ipsum dolor sit
October 28, 2014 / 0 Comments

Curabitur ut lorem id tellus malesuada tincidunt et eget purus. Cras molestie, velit quis viverra ultrices, tortor erat suscipit arcu.